ตลาดโจไก Jogai Market ศูนย์รวมของทะเล ของกินเพียบ
Travel

ตลาดโจไก Jogai Market ศูนย์รวมของทะเล ของกินเพียบ

ตลาดปลา Jogai Ichiba หรือบางทีเรียกว่า ตลาดโจไก Jogai Market ตลาดริมถนน (Street Market หรือ Curb Market) เป็นตลาดขายอาห…